معرفی فرماندار

  • نام و نام خانوادگی : علی مفاخری
  • محل تولد :سنندج
  • سال تولد :
  • مدرک تحصیلی :کارشناس ارشد زبان‌شناسی همگانی
  • سوابق :دبیر آموزش وپرورش
  • معاون آموزش نظری ومهارتی آموزش وپرورش شهرستان قروه فرماندارشهرستان دهگلان دبیر ومدرس جمهوری اسلامی ایران در کشور قطر مدرس دانشگاههای شهرستان سنندج و قروه

بازدید [ 1294 ]